Fish

Daniel King

What do fish ๐ŸŸ take to stay healthy ?

Vitamin Sea.

Puns

amypetnamedsteve

what did one ocean say to the other ocean? nothing, they just WAVED. can you SEA what i did there? im SHORE you did. Why are you so SALTY? dont be a BEACH.

Girlfriend

NibbaF..got69

Fishing and girlfriends are exactly alike, there may be plenty of fish in the sea, but until i find one, iโ€™m stuck here holding my rod

Fish

Daniel King

What did the fish ๐ŸŸ get on his math test?

A sea plus.

Dream

A random skeleton

Last night I had a dream that I was swimming in an ocean of orange soda. I guess it was just a Fanta sea!

Puns

Anonymous

What did the beach say as the tide came in?

Long time, no sea.

6

Clown

GlitzyGlamGirl (GGG)

Why did the shark spit out the clown?

Because he tasted funny!

Eating

Anonymous

Why canโ€™t blind people eat fish?

Because itโ€™s sea food.

Wife

Anonymous

Once there were twins, Mark and Michael, Mark was the owner of a old boat. It so happened that Michaelโ€™s wife died the same day that Markโ€™s boat sank. A few days later, a kindly old woman saw Mark and mistook him for Michael. She said, "Iโ€™m sorry to hear about your loss. You must just feel terrible. "Mark, thinking that she was talking about his boat, said, โ€œHeck no. In fact, Iโ€™m sort of glad to be rid of her. She was a rotten old thing right from the beginning. Her bottom was all shrivelled up and she smelled like old dead fish. She was always losing her water; she had a bad crack in the back and a pretty big hole in the front too. Every time I used her, her hole got bigger and she leaked like crazy. I guess what finally finished her off was when I rented her to these four guys looking for a good time. I warned them that she wasnโ€™t very good, but they wanted to use her anyhow. The fools tried to get in her all at once and she split right up the middle!โ€ The old lady fainted. ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

9

Cross

Poopy

Why did the fish cross the sea?

To get to the other tide! ๐Ÿ˜‚ ๐Ÿ˜‚ ๐Ÿ˜‚

Shellfish

GlitzyGlamGirl (GGG)

Why donโ€™t oysters share their pearls?

Because theyโ€™re shellfish!

Cut

Anonymous

How do you cut the sea in half? With a sea-saw

Puns

Anonymous

Why do seagulls fly over the sea and not the bay?

Because then they would be called bagels!๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

6

Name

GlitzyGlamGirl (GGG)

What Would you find on a haunted beach?

A Sand-witch!

โ€œHey guys Iโ€™m a new Jokester, remeber my name as Iโ€™ll be making a lot more!!! P.s. They will be much better than this one!โ€

Dream

Anonymous

i had a dream about the whole ocean was filled with orange soda

turns out it was a fanta sea

1

Wave

sarah luci lou garrett

why is the sea salty? because the land never waves back

Train

Anonymous

why are dolphins so smart? Because within three hours they can train a human to stand at the edge of the pool and feed them fish!

Flat

Death&Decay

A is for Amy who fell down the stairs. B is for Basil assaulted by bears. C is for Clara who wasted away. D is for Desmond thrown out of a sleigh. E is for Ernest who choked on a peach. F is for Fanny sucked dry by a leech. G is for George smothered under a rug. H is for Hector done in by a thug. I is for Ida who drowned in a lake. J is for James who took lye by mistake. K is for Kate who was struck with an axe. L is for Leo who swallowed some tacks. M is for Maud who was swept out to sea. N is for Neville who died of ennui. O is for Olive run through with an awl. P is for Prue trampled flat in a brawl. Q is for Quentin who sank in a mire. R is for Rhoda consumed by a fire. S is for Susan who perished of fits. T is for Titus who flew into bits. U is for Una who slipped down a drain. V is for Victor squashed under a train. W is for Winnie embedded in ice. X is for Xerxes devoured by mice. Y is for Yorick whose head was knocked in. Z is for Zillah who drank too much gin

9

Uncle

clarityrulz

When I was a child, my parents told me my uncle was โ€˜sleeping with the fishesโ€™. At first, I thought he bought a water bed, but I then discovered he was killed and buried at sea.

Puns

Anonymous

Did you know that Iceland is only one sea away from Ireland?

0